Uploaded on 05/04/2011 at 10:51
Uploaded on 05/04/2011 at 10:51

Vår nøkkelkompetanse - på dine premisser!

Vi tror at den enkelte lærer best i en trygt og åpent læringsmiljø og i møte med opplegg og undervisningsmetoder som passer deres personlighet og læringspreferanser. Vi legger derfor vekt på å etablere en positiv og trygg atmosfære med stor "takhøyde", og på tilpasning av våre opplegg til bedriftens ønsker og til deltakernes behov.

PRIORE tilbyr faglig oppdaterte og inspirerende foredrag, kurs og workshops på en rekke områder innenfor organisasjonsteori, arbeids- og organisasjonspsykologi, yrkespsykologi  og helsepsykologi.

Vi  tilbyr også tett oppfølging av enkeltpersoner og grupper gjennom coaching som metode, og konsulentbistand til interne utviklings- og omstillingsprosesser i bedrifter og organisasjonener.

"All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet overfor den jeg vil hjelpe, og dermed må jeg forstå at dette med å hjelpe er ikke å herske, men å tjene!"

Søren Kierkegaard
Facebook Hanneles' verden