Uploaded on 17/04/2011 at 17:38
Uploaded on 17/04/2011 at 17:38

VI VIL GÅ VED DIN SIDE PÅ VEIEN TIL DITT MÅL

Hver og en av oss har store skjulte ressurser og talenter, men ofte greier vi ikke på egen hånd å nå opp mot vårt fulle potensial.

Skal du greie å nå målene dine, enten de nå er faglige eller personlige, kan du trenge hjelp fra andre. Fra noen som kan gå ved din side og utfordre og støtte deg i en konstruktiv læreprosess! Stille deg relevante spørsmål og lytte aktivt til hva du har å si, hjelpe deg til selv å finne svarene og se mulighetene, og gjennom anerkjennelse og tiltro bidra til å øke din tro på deg selv og pågangsmotet ditt!

Coaching er å hjelpe mennesker  på veien mot å lykkes med sitt eget liv, personlig og profesjonelt. En dyktig coach  hjelper deg å utvikle din måte å tenke på,  din måte å være og din måte å lære på for at du skal komme videre i din utvikling som menneske, leder eller medarbeider. En dyktig coach kan hjelpe deg til å finne den gode følelsen i hverdagen!

Vi tilbyr coaching som hjelp til selvhjelp  til enkeltpersoner og grupper med fokus på bestillerens egne utviklingsbehov og -ønsker. Vi tilbyr også foredrag, kurs og arbeidsseminarer hvor du kan lære mer om coaching som metode, om lederen som coach for sine ansatte og om selvcoaching som et verktøy i din individuelle verktøykasse!

Du har store muligheter! De finnes i deg! Du kan hvis du vil!

" Jeg kan ikke lære deg noe. Alt jeg kan gjøre er å stille deg spørsmål og la deg selv finne svarene. "

Sokrates
Facebook Hanneles' verden