Uploaded on 12/04/2011 at 12:02
Uploaded on 12/04/2011 at 12:02

GOD KOMMUNIKASJON BYGGER BROER!

At du forstår og blir forstått, er klar og tydelig uten å skape unødige konflikter og greier å inspirere andre med budskapet ditt og ideene dine, er viktig både for deg selv og for de du lever og jobber sammen med.

PRIORE tilbyr en rekke ulike kommunikasjonskurs for ledere, medarbeidere og privatpersoner slik at du skal kunne få  hjelp til å utvikle videre din egen kommunikasjon og bedre nettopp din arbeids- eller livssituasjon.

Vi legger sterk vekt på trening og tilbakemelding i et trygt og støttende miljø hvor du med hjelp fra oss gjerne kan forberede og trene på reelle utfordringer du står ovenfor. 

   

"Det største problemet med kommunikasjon er illusjonen om at man har fått det til."

George Bernhard Shaw
Facebook Hanneles' verden