Uploaded on 17/04/2011 at 17:38
Uploaded on 17/04/2011 at 17:38

EN FOR ALLE, ALLE FOR EN!

Å samarbeide betyr å hjelpe hverandre å nå et mål! Lagbygging dreier seg om å hjelpe mennesker som jobber sammen til å gjøre hverandre gode og få det beste ut av sine felles ressurser.

Som leder i dagens arbeidsliv er  ledelse av grupper en av dine viktigste redskap når det gjelder effektivitet og måloppnåelse.Som medarbeider vil du sannsynligvis bruke store deler av arbeidstiden din i arbeidsgrupper, prosjektgrupper, komiteer og avdelinger.

Vi tror at det på alle arbeidsplasser er noe å hente når det gjelder å utvikle gode og effektive måter å samarbeide på! Det finnes en rekke redskaper, metoder og klargjørende teorier som kan brukes i mange ulike tilfeller relatert til team.

Behovene for hjelp når det gjelder team og samarbeid kan imidlertid være svært ulike. En avdeling med sine mangslungne arbeidsoppgaver er for eksempel forskjellig fra et profesjonelt prosjektteam. En leder som skal bygge opp et team fra grunnen av er i en annen situasjon enn hun som skal prøve å ta tak i veletablert en gruppe som ikke fungerer særlig godt, og lederen av et team har andre utfordringer enn teammedlemmene.

Priore skreddersyr derfor foredrag, kurs og arbeidsseminarer spesielt tilpasset dine og din bedrifts behov for læring når det gjelder samarbeid og lagbygging i arbeidslivet. Vi tilbyr lederfokuserte kurs i teambygging og -utvikling, opplegg med spesiell fokus på teammedarbeiderens rolle og praktiske arbeidsseminar for reelle team som vil utvikle seg sammen. 

"Er det du trenger en samling
av briljante mennesker?
Eller en briljant
samling av mennesker?"

Meredith Belbin
Facebook Hanneles' verden