Uploaded on 17/04/2011 at 17:38
Uploaded on 17/04/2011 at 17:38

Å LEDE ER Å LEDE MENNESKER

Lederen når resultater gjennom sine medarbeidere, og er avhengig av å kunne bygge gode relasjoner, kommunisere effektivt og bidra konstruktivt til at den enkelte medarbeider settes i stand til å yte sitt beste! Å utvikle seg som leder innebærer derfor å utvikle seg som menneske!

Vi utfordrer ledere, under kyndig veiledning, til selv å identifisere sine lederutfordringer, utvikle sine sterke sider og finne veier til positiv og effektiv ledelse i sin unike situasjon.

Priore tilbyr et variert utvalg av foredrag, kurs og workshops over ledelsesfaglige tema hvor teori og praksis settes sammen for et best mulig utbytte for deltakerne.

Vi tilbyr også mer omfattende lederutviklingsprogram, skreddersydd etter nettopp din bedrifts ønsker og behov, samt personlig oppfølging og coaching for enkeltledere og grupper av ledere.

"Det finnes ingen enkel formel for å bli en god leder. Det finnes heller ingen kokebok. Å bli en god leder innebærer en dyp menneskelig prosess full av prøving og feiling, seire og nederlag, planlegging og tilfeldighet, intuisjon og innsikt."

Fritt etter Bennis og Nanus
Facebook Hanneles' verden