Uploaded on 17/04/2011 at 17:38
Uploaded on 17/04/2011 at 17:38

MED BLANKE ARK OG FARGESTIFTER......

Du har store muligheter til selv å gjøre noe med din egen livssituasjon, men kanskje du trenger å finne ut mer om hvordan du kan ta tak, og hjelp til å komme i gang?

Vi kan hjelpe deg å oppnå en bedre hverdag gjennom fokus på dine egne krefter og indre motivasjon, på effektivt håndtering av stress, og på trening av både din evne til positiv og fremtidsrettet tenkning og din fysiske form.

Entusiasme, overskudd og glede er viktigtige stikkorde for PRIORE sitt engasjement innenfor temaene livskvalitet og arbeidsglede.

Priore tilbyr livskvalitets- og arbeidsmiljøkurs for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, inspirerende motivasjonsdager med humor og helse i fokus, og spennende og nyttige  fagdager og foredrag over relevante tema.

Vi tilbyr også tett oppfølging for enkeltpersoner og grupper gjennom coachingssamtaler og treningsveiledning.

Ønsker du en helt ny start for livet ditt, eller vil du gi dine ansatte bokstavelig talt en gave for livet ? Be oss om en "Make it happen" pakke hvor vi gjennom 6 til 12 uker med inspirasjonssamlinger, råd og veiledning og individuelt tilpassede fysiske og mentale treningsprogram hjelper den enkelte  godt i gang med en ny og varig livsstil!

Vi lover at det lønner seg!

"Livet er det tankene våre gjør det til"

Mark Aurelius
Facebook Hanneles' verden