Uploaded on 18/04/2011 at 21:20
Uploaded on 18/04/2011 at 21:20

LA TALE BLI GULL!

- Om god kommunikasjon – i alle livets situasjoner!

Generelt vil et slikt opplegg på et par timer inneholde:

Innledningsvis litt om Kognitiv psykologi /kommunikasjonsteori. Typiske tankeprosesser som foregår i hodene våre,  fallgruver og ikke minst suksessfaktorer i mellommenneskelig kommunikasjon. Vi bruker å vise noen enkle, men viktige teorier/modeller  som viser vei til hva man bør være obs på og mulige grep man kan sørge for å ta selv.

Deretter går vi gjerne litt mer inn på Kommunikasjonsferdigheter: Den gode, viktige og vanskelige samtalen/dialogen og det å være en god samtalepartner og kommunikator.

Siste del vies til den enkelte som kommunikator.  Du og din kommunikasjon handler om oss selv som en del av det som skjer.  Vi står i situasjonene som hele mennesker med tanker, holdninger og følelser.  Vi både påvirker og påvirkes. Bevisst og ikke minst ubevisst.

 

Opplegget tilbys både som foredrag på et par timer og som lengre kursopplegg.

"Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rett tid"

ukjent
Facebook Hanneles' verden