Uploaded on 18/04/2011 at 21:20
Uploaded on 18/04/2011 at 21:20

KONFLIKTFOREBYGGING I FREDSTID!

Lær å forebygge og håndtere konflikter før de vokser seg store!

Vi tror at grunnleggende innsikt i og forståelse for femomenet konflikt er viktig både for å kunne forebygge og håndtere konflikter, og for å kunne bruke konflikter konstruktivt og positivt på den enkelte arbeidsplass

Vårt mål for kurset er å sette den enkelte bedre i stand til å håndtere konfliktsituasjoner konstruktivt. Først og fremst gjennom å øke den enkeltes trygghet i slike situasjoner gjennom faglig kompetanseheving, økt selvinnsikt og utprøving av metoder. På kurset vil du lære å se de muligheter som konflikter gir, styrke dine kommunikasjonsferdigheter og din metodekompetanse slik at du lettere kan løse opp og komme videre i konfliktsituasjoner. Gjennom innsikt i hva som utløser og eskalerer konflikter vil du også kunne bidra til å forebygge problemer langt mer effektivt.

Rent praktisk vil kurset derfor inneholde en innføring i konfliktteori og en gjennomgang av grunnleggende metoder for forebygging og håndtering av konflikt og konflikttilløp. Det vil bli satt fokus på deg som tredjeperson og fredsmegler i konflikter, men også på de vanskelige situasjonene der du selv er involvert i, eller er en del av, konflikter på arbeidsplassen. Vi går inn på reaksjoner og følelser hos menneskene i konfliktene, ser på den enkeltes egen konflikthåndteringsstil og muligheter til å forebygge problematiske konflikter på arbeidsplassen.

Praktiske øvelser og bruk av refleksjonsinstrument vil bidra til bedre innsikt i personlige reaksjoner i konfliktfylte situasjoner slik at disse lettere kan gjenkjennes og kanaliseres konstruktivt.

Temaet tilbys både som foredrag og som større kursopplegg. Vi tilbyr også konsulentbistand ved konflikthåndtering på arbeidsplassen.

 

 

              

     

"Vi krangler og gjør oss viktige,
og imens glir livet forbi."

Anton P. Tsjekov
Facebook Hanneles' verden