Uploaded on 12/04/2011 at 12:02
Uploaded on 12/04/2011 at 12:02

LIVSGNIST OG ARBEIDSGLEDE.

- Om å få det beste ut av livet og jobben!

Vår visjon er å løfte folk opp og bidra til økt livsgnist og mer arbeidsglede for den enkelte! Derfor har vi laget et kursopplegg for å fokusere nettopp på det gode og det mulige i hverdagen.

Jeg tror at med fokus på det positive så har den enkelte store muligheter til å utvikle og påvirke sitt eget liv og arbeidssituasjon i positiv retning! Det er jo tross alt du som til syvende og sist velger hva du vil tenke og hvordan du vil handle. At den enkelte er seg bevisst sitt eget bidrag til miljøet rundt seg er også viktig, for det som gjøres og sies skaper faktisk store ringvirkninger. Samtidig er det å ta vare på seg selv, være glad i seg selv og behandle seg selv godt, den eneste veien å gå for virkelig å kunne være noe for andre!

Vi setter  fokus på:

  • Det positive!
  • Eget ansvar og egne muligheter!
  • At du er viktig!
  • Latter og moro!
  • Å ta vare på seg selv for å kunne ta vare på andre!

Tilsammen så blir dette et inspirerende og lett humoristisk opplegg som passer godt i forbindelse med personalmøter og -samlinger, personalturer eller ganske enkelt som oppmuntring i hverdagen.

Varigheten kan være alt fra ca 1 times intensivt foredrag inntil en hel dags kurs.

" Hold ansiktet mot solen, så merker du ikke skyggen!"

Helen Keller
Facebook Hanneles' verden