Uploaded on 17/04/2011 at 19:37
Uploaded on 17/04/2011 at 19:37

ORDET ER DITT!

Praktisk og prosessorientert kurs som passer for alle med informasjons og opplæringsoppdrag på jobb eller privat.

Tema som tas opp i dette kurset er blant annet:

  • Etablering av trygghet
  • Mestring av presentasjonssituasjonen
  • Læringsteori
  • Etikk/menneskesyn
  • Kommunikasjon
  • Påvirkningspsykologi
  • Planlegging av kommunikasjonssituasjoner
Anbefales som kurs over 2 eller flere dager. Lengre kurs gir rom for mer praktisk øving og går mer i dybden på de ulike temaene. Tilpasses deltakernes nivå og passer best for små grupper.

"Bare fordi du snakker,
betyr det ikke at folk lytter…"

Bill Clinton
Facebook Hanneles' verden