Uploaded on 18/04/2011 at 21:20
Uploaded on 18/04/2011 at 21:20

DEN GODE, VIKTIGE OG VANSKELIGE SAMTALEN!

Praktisk og prosessorientert kurs for alle som har profesjonelle samtaler som en del av sin arbeidshverdag.

Anbefales minimum 1 dag. Lengre kurs gir rom for mer praktisk trening og refleksjon.

Samtalekursene  har en felles teoretisk base, men spesialiseres og tilpasses til målgruppen. For eksempel med spesiell vekt på klient/brukersamtaler, medarbeidersamtaler, samtaler ved oppfølging av sykemeldte osv.

"Det er ikke det å kunne gi det riktige svaret som er et tegn på visdom, men å kunne stille det riktige spørsmålet."

ukjent
Facebook Hanneles' verden