Uploaded on 17/04/2011 at 19:37
Uploaded on 17/04/2011 at 19:37

BLI DITT BESTE JEG!

- Veier til god selvfølelse, og fast grep om eget liv!

Et opplegg for alle som ønsker å vite mer hvordan vi bedre kan bruke og utnytte våre iboende ressurser og å lære til dels enkle, men effektive, metoder og  teknikker som kan hjelpe deg ta tak i din egen situasjon  for å oppnå det du ønsker deg i ditt eget liv

 Vi ser blant annet på:

  • Du kan gjøre det!   - selvledelse som redskap for et mer tilfredsstillende liv.
  • God som noen - utvikling av selvtillit og bedre selvfølelse
  • Se diamantene - løsningsfokusering i hverdagen.
  • Optimisme - lykke kan læres!
  • Bli din egen coach - still deg selv de viktige spørsmålene!

Kurs i personlig utvikling passer spesielt godt som en oppfølger til   kurset i stresshåndtering, men fungere også svært godt som et opplegg for seg selv.  

Fra foredrag/minikurs på 2-3 timer intill  2 dager. Mer tid vil gi mer rom for å prøve ut oppgaver og øvelser som kan være til nytte etter kurset.

Vi tilbyr også mer prosessorienterte opplegg som går mer i dybden på ulike tema knyttet til personlig utvikling, og individuell oppfølging gjennom tilbud om coachingsamtaler.

” Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig med mindre du samtykker i det selv”

Eleanor Roosevelt
Facebook Hanneles' verden