Uploaded on 12/04/2011 at 12:02
Uploaded on 12/04/2011 at 12:02

TA DET MED RO, DET ER STRESS NOK TIL ALLE!

- Om å få en bedre hverdag og å unngå utbrenthet og sykefravær!

I dette kurset går teori og praksis hånd i hånd. Opplegget passer for alle som vil lære mer om hva stress egentlig er, og om hva du kan gjørefor å skape en bedre hverdag for deg selv eller for å kunne hjelpe andre.

Vanligvis vil et slikt kurs starte med litt enkel, men grunnleggende, teori/informasjon om hva stress egentlig er for noe, hva som skal til for at det skal oppstå og ikke minst hvordan det arter seg rent fysisk: Hva skjer i kroppen når vi stresser,  hva  er "sunt" og energigivende stress og når blir det "farlig" for oss.
 
Deretter kan vi snakke litt om dette med belastninger og stress i et arbeidsmiljøperspektiv. Vi kommer innom felleskap og samarbeid som noe som både er stressende i seg selv (det kan være tøft å forholde seg til andre mennesker i ulike sammenhenger), men også hvordan gode kollegiale/mellommenneskelige forhold kan virke som både buffer og balsam i en stressende hverdag.
 
Den siste, og kanskje viktigste delen, vies hva vi hver for oss og i arbeidssituasjonen, kan gjøre for unngå at det går så langt at vi blir utslitte og sykemeldte av hverdagens kjas og mas. Da er det flere innfallsvinkler å velge mellom og jeg vil komme innom både tips og teknikker for å unngå stress, hvordan vi kan trene oss opp til  å tåle/mestre stress  og ikke minst det å bevisst kunne roe seg ned når man først har blitt stressa!  

Fra minikurs/foredrag på 2-3 timer inntil 2 dager.

Dette kurset kan gjerne ses i sammenheng med/suppleres av andre kurs med fokus på personlig utvikling og/eller arbeidsmiljøutvikling.

 

”Ikke si at du ikke har tid. Du har nøyaktig like mange timer i døgnet som det som ble gitt til Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mor Teresa, Leonardo da Vinci, Tomas Jefferson og Albert Einstein”.

H. Jackson Brown
Facebook Hanneles' verden