DR-TIL~1

Solid eller fleksibel? - Ja takk, begge deler!

Priore er opptatt av å ivareta både et høyt faglig nivå og et praktisk og brukervennlig tilsnitt på sine kurs og konsulenttjenester. Det legges derfor vekt på både bred erfaring, solid fagbakgrunn og pedagogisk kompetanse som basis for våre opplærings og konsulenttjenester.

Priore kommunikasjon ble etablert i 2002. Selskapet eies og drives i dag av Hanne Kristin Lervik.

"Ingenting er så praktisk som en god teori!"

Kurt Lewin
Facebook Hanneles' verden