Uploaded on 12/04/2011 at 12:20
Uploaded on 12/04/2011 at 12:20

GRUNNLEGGER OG DAGLIG LEDER

Priore Kommunikasjon eies og drives av meg: Hanne Kristin Lervik. I tillegg til å drive firmaet tar jeg selv tar en rekke ulike oppdrag innenfor Priores nedslagsfelt. Jeg samarbeider dessuten med et nettverk av frittstående konsulenter Dette er ressurspersoner med bred erfaring, høy faglig og praktisk spisskompetanse innen ulike områder.

Mine fagfelt: Organisasjon og ledelse, medarbeiderskap, livskvalitet og selvutvikling.

Utdanning: Cand. Polit med hovedfag i Statsvitenskap: Administrasjon, ledelse og organisasjonsvitenskap fra UiO. Videreutdanning innen helse, organisasjons og kommunikasjonspsykologi  fra masterprogrammet i psykologi  ved NTNU. Jeg har  også delfag i medisin og samfunn,  strategisk kompetanseutvikling, offentlig rett  og konflikthåndtering. I tillegg til praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning og årsstudium i mediekommunikasjon.

Erfaring: Mer enn 10 års praksis som foredragsholder, kursleder og coach. Har jobbet som journalist i Romsdals Budstikke, som opplæringsleder ved fylkestrygdekontoret i Møre og Romsdal, internkonsulent ved daværende Rikstrygdeverkets HR-avdeling  og som prosjektleder i Farsund kommune. Har ledet en rekke tverrfaglige prosjekter og jobbet som prosjektmedarbeider og prosjektleder for flere store lederutviklingsprogram.

Annet: Sertifisert på personlighetstesten NEO PI-R, Sertifisert kursleder innenfor motivasjon, overskudd og trivsel. 
 " Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg klarer!"

Pippi Langstrømpe
Facebook Hanneles' verden