Uploaded on 05/04/2011 at 10:44
Uploaded on 05/04/2011 at 10:44

En veiviser til personlig og faglig utvikling!

Priore kommunikasjon vil bestrebe seg på være et begeistret, generøst, kompetent og krevende foretak!

Vi tror på at begeistring smitter, at kunnskap vil vokse når den deles og  at våre viktigste fortrinn er vår faglige integritet og vår kompetente opptreden i møte med våre kunder.

Vi tror imidlertid også at vi gjør våre kunder en bjørnetjeneste hvis vi ikke tør å utfordre og stille krav til deres egen innsats! Og vi tror, ikke minst, at det å tørre å engasjere seg og gi av seg selv er selve nøkkelen til gode og unike læringsopplevelser!

"Utfordringen er ikke å velge verdier vi kan leve med, men verdier vi ikke kan leve uten!"

I. Steen Jensen
Facebook Hanneles' verden